Apie mus

Trakų rajono Bijūnų universalus daugiafunkcis centras yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos steigėjas – Trakų rajono savivaldybės taryba. Centro paskirtis – teikti vaikams, jaunimui ir suaugusiems asmenims socialines, kultūros, sportines ir neformalaus švietimo paslaugas. Centras vykdo nuostatuose numatytas veiklas: vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, kultūros renginių organizavimą, sporto renginių organizavimą, laisvalaikio užimtumo paslaugų organizavimą ir teikimą, socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą. Vykdomomis veiklomis siekiama mažinti kaimo vietovėse gyvenančių įvairaus amžiaus asmenų socialinę atskirtį, tenkinant bendruomenės sociokultūrinius poreikius.

Centras bendrauja ir siekia bendradarbiavimo su kitomis Trakų rajono savivaldybės įstaigomis, bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja kaip partneris arba svečias kitų įstaigų renginiuose ir projektuose.

Veikla organizuojama vadovaujantis LR Konstitucija, LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Trakų rajono Bijūnų universalaus daugiafunkcio centro nuostatais, patvirtintais Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. S1E-119, LR Švietimo įstatymu, LR kultūros centrų įstatymu bei kitais įstatymais ir teisės aktais.

Centro veiklos programa sudaryta siekiant užtikrinti nuostatuose keliamų reikalavimų įgyvendinimą. Programa sudaryta atsižvelgiant į strateginius rajono tikslus, esamus ekonominius, socialinius veiksnius bei vidinius Centro išteklius.

 

Istorija

Bijūnų pagrindinė mokykla įsteigta 1969 metais, kuri tuo metu teikė aštuonmetį išsilavinimą. 1999 metais reorganizuota į dešimtmetę mokyklą. 2017 m. mokykla reorganizuota į Bijūnų mokyklą- daugiafunkcį centrą, o 2022 m. balandžio 28 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr S1E-81 “Dėl Trakų r. Bijūnų mokyklos- daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo” nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. centras veiklą vykdo kaip Trakų r. Bijūnų universalus daugiafunkcis centras. Centro pastate taip pat veikia Trakų viešosios bibliotekos filialas.

 

Veikla

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Centre vyks meno užsiėmimai vaikams ir jaunimui bei suaugusiems, sporto užsiėmimai, stalo teniso, teatro ir liaudiškos muzikos užsiėmimai suaugusiems.

 

 

Pavadinimas

Savaitės diena

1.

Meno užsiėmimai vaikams

Kasdien darbo dienomis

2.

Meno užsiėmimai jaunimui ir suaugusiems

Antradienį, ketvirtadienį

3.

Sporto užsiėmimai jaunimui

Kasdien

4.

Stalo tenisas

Antradienį, ketvirtadienį

5.

Teatras

 

6.

Liaudiškos muzikos kolektyvo užsiėmimai

Ketvirtadieniais

 

Liaudiškos muzikos mėgėjų kolektyvas.

 

Veikloje dalyvauja 6 dalyviai. 2023 m. kolektyvas atnaujins repertuarą, planuoja 6 išvykas į kitų bendruomenių renginius. Bijūnų universalaus daugiafunkcio centro organizuojami renginiai nepraeina be šio kolektyvo pasirodymų.

 

Teatro mėgėjų kolektyvas

Veikloje dalyvauja 8 - 15 dalyvių. Per tą laiką buvo pastatyti keli spektakliai. 2022 m. kolektyvas pastatė spektaklį pagal A. Vilkutaitį- Keturakį ,,Amerika pirtyje”. Spektaklio premjera įvyko 2022 m. gruodžio 26 d. Bijūnų bendruomenės padėkos popietės „Pabūkime kartu“ metu. Taip pat šis spektaklis buvo parodytas Dusmenų, Aukštadvario, Tiltų, Onuškio, Pastrėvio, Čižiūnų bendruomenių nariams. 2023 m. kolektyvo veikla bus vykdoma toliau. Statomas naujas spektaklis.