Dėl nuotolinio mokymo(si)

Dėl karantino nuo kovo 30 d. Trakų r. Bijūnų mokykloje- daugiafunkciame centre ugdymas organizuojamas ir vykdomas nuotoliniu būdu.
Mokiniams, tėvams, globėjams informacija teikiama ir užduotys siunčiamos el. dienyne TAMO, elektroniniu paštu, SMS, telefonu.

Nuotolinės pamokos vyks pagal tą patį pamokų tvarkaraštį. Pamokų pradžia – 8.30 val..

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dienotvarkę su tėvais, globėjais suderins grupės mokytoja.

Informaciją teikia klasės ir grupės mokytojos, direktorius.