Pranešimas

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr S1E-81 “Dėl Trakų r. Bijūnų mokyklos- daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo” nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. centras veiklą vykdys kaip Trakų r. Bijūnų universalus daugiafunkcis centras.

Įm. Kodas 190669223, adresas: Mokyklos g. 2, Bijūnų k. LT-21280 Trakų r.

Tel. 8-528-44582