KONKURSAS NEFORMALAUS UGDYMO ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

KONKURSAS

NEFORMALAUS UGDYMO ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 

Konkursą skelbia: Trakų r. Bijūnų mokykla- daugiafunkcis centras, biudžetinė įstaiga,

Tėvelių žiniai

Rugsėjo pirmoji jau čia pat. Kviečiu visus tėvelius susirinkti rugpjūčio 31 d. 18 val. į Bijūnų mokyklą- daugiafunkcį centrą. Turime aptarti kaip vaikučių ugdymas vyks šiais mokslo metais. Rugsėjo 1-ąją šventės vaikams neplanuojame.

Direktorius

Ikimokyklinės- priešmokyklinės ugdymo grupės darbo tvarka nuo rugsėjo 1 d.

Ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo grupė dirbs darbo dienomis nuo 6.45 iki 17.15
Grupė dirbs įprasta tvarka: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi, užtikrinant asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
Tėveliai į grupės patalpas nebus įleidžiami.

Mokyklos- daugiafunkcio centro l.e.p. direktoriaus metinė ataskaita

Mokyklos- daugiafunkcio centro interneto svetainės skiltyje Dokumentai - VADOVO VEIKLOS ATASKAITA galima susipažinti su pateikta metine mokyklos- daugiafunkcio centro l.e.p. direktoriaus veiklos ataskaita už 2020 metus. Kviečiame teikti siūlymus adresu bijunumokykla@gmail.com iki 2021 m. sausio 29 dienos.

Ikimokyklinės- priešmokyklinės ugdymo grupės darbo tvarka nuo gruodžio 16 d.

Po gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės karantino taisyklių patikslinimo nuo gruodžio 16 d. (trečiadienio) grupė dirbs įprasta tvarka: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi, užtikrinant asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Mokykla kreipėsi į Lietuvos kelių direkciją dėl greičio valdymo priemonių šalia mokyklos įrengimo. Gautas atsakymas.

Ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos organizavimo tvarka

Trakų r. Bijūnų mokykla- daugiafunkcis centras

Nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms.
Tai reiškia, kad mažųjų ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigoje.
Ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos organizavimo tvarka

✏ Ugdymas ir maitinimas bus organizuojamas visiems vaikams, kurių tėvai nuspręs vesti savo atžalas į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę veikiančią mokykloje- daugiafunkciame centre;
✏tėvams nereikia pateikti jokių pažymų iš savo darboviečių;

Dėl nuotolinio mokymo(si)

Dėl karantino nuo kovo 30 d. Trakų r. Bijūnų mokykloje- daugiafunkciame centre ugdymas organizuojamas ir vykdomas nuotoliniu būdu.
Mokiniams, tėvams, globėjams informacija teikiama ir užduotys siunčiamos el. dienyne TAMO, elektroniniu paštu, SMS, telefonu.

Informacija

Informuoju, kad mokyklos- daugiafunkcio centro darbas organizuojamas šia tvarka.

Dėl ugdymo proceso

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimu, 15 punktas išdėstomas taip:

Puslapiai